Podmínky progamu Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Program Zelená úsporám je možno rozčlenit na tři základní části, v kterých je podpora poskytována:

 • Úspora energie na výtápění (celkové i dílčí zateplení)

 • Výstavba v pasivním energetickém standardu

 • Využití obnovitelných zdrojů pro přípravu teplé vody a výtapění.

  Tato část zahrnuje instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu, tepelné čerpadla i solárně termické kolektory.

Další možností je získání dotačního bonusu za vybrané kombinace opatření.

Program Zelená úsporám umožňuje také získat podporu na přípravu projektu a zpracování odborného posudku.

Kdo může o podporu žádat

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
 • společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby.

Kontaktujte nás, poradíme a pomůžeme Vám s dotací

ERGO BEST, s.r.o.
Jateční 693, 760 01 Zlín - Prštné
Tel./Fax: 577 210 363
Email: ergobest@ergobest.cz