cement

Vysoce kvalitní cement, jehož užití je srovnatelné
s portlandskými cementy.
Jemný mletý vápenec má vliv na zlepšení zpracovatelnosti,
snížení nebo odstranění odlučovosti vody a stabilizaci
barevnosti betonu.

Balení: papírové pytle á 25 kg