ISOVER NF

Fasádní desky vyráběné z minerální plsti Isover
s kolmou orientací vláken pro užití v kontaktních
zateplovacích systémech.

Formát: 1000 x 333 mm

Tloušťka: 20 - 300 mm