Beton - dodávky včetně dopravy

stavivo, vznikající ztvrdnutím směsi složek cementu , kameniva (písku, štěrku, drtě) a vody.
Jeho vlastnosti jsou ovlivňovány poměrem složek. Zvláštních vlastností betonové směsi
se dosahuje přidáváním příměsí a přísad.

Používá se všude tam , kde uplatníme jeho pevnost, stálost a trvanlivost:

  • podkladní beton např. pod zámkové dlažby
  • do základů a základových desek
  • do betonových tvárnic
  • do stropních a podlahových konstrukcí
  • do sloupů
  • do železobetonových věnců atd.

Nejčastěji používané druhy betonu dle pevnosti:

beton

  • C12/15 (B15)
  • C16/20 (B20)
  • C20/25 (B25)
  • C25/30 (B30)