písek potěrový


Tříděný písek o velikosti zrn 0 - 4 mm.
Používá se na betonování podlah případně jako
zásypový materiál na plošné a zámkové dlažby.