Komunikace, parkoviště, chodníky

Provádíme rekonstrukce stávajících nebo výstavbu
nových příjezdových komunikací k rodinným domům
a zpevněná parkoviště z kvalitních živičných materiálů
nebo dlažby dle výběrů zákazníka.

zpevněné plochy chodníky

oprava silnice parkoviště